กติกาโดยละเอียด และ รายชื่อกรรมการ

กติกาการแข่งขัน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ประเภทเด็กและเยาวชน

 1. ใช้ปี พ.ศ.เกิดเป็นเกณฑ์โดยใช้พ.ศ.ปัจจุบันตั้งแล้วลบด้วย พ.ศ.เกิด เช่น เกิด พ.ศ.2546 รุ่นที่เล่น =2556-2546=10 ปี ดังนั้นเล่นรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
 2. เด็กอายุไม่เกิน 15 ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

บุคคลทั่วไปสมัครเล่น

 1. ไม่จำกัดอายุและเพศแต่ต้องไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีมในรายการดังต่อไปนี้
  • การแข่งขันหมากรุกไทยชิงแชมป์สนามหลวงทุกปี พ.ศ.
  • การแข่งขันหมากรุกไทยชิงแชมป์ขุนทองคำทุกปี พ.ศ.
  • การแข่งขันมหกรรมหมากรุกไทยตลาดหลักทรัพย์ทุกปี พ.ศ.
  • การแข่งขันหมากรุกไทย จังหวัดนครสวรรค์ทุกปี พ.ศ.
  • การแข่งขันหมากรุกไทยสุราษฎร์ธานีทุกปี พ.ศ.
  • การแข่งขันหมากรุกไทยเปิดคลังประลองขุนทุกปี พ.ศ.
  • การแข่งขันหมากรุกไทย สพกทุกปี พ.ศ.
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

ประเภทบุคคลพิเศษ

หมายถึง บุคคลซึ่งมีขีดจำกัดในการปฎิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้ามีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมภ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

ประเภททีมชมรม

 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • ไม่ย้ายทีมภายในปีที่แข่งขัน
 • ต้องไม่เล่นในประเภทอื่นในปีเดียวกัน
 • ตั้งชื่อทีมโดยไม่ซ้ำกับทีมอื่นหรือชมรมอื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วไปจากสาธารณชนแล้ว
 • ชื่อทีมต้องไม่ขัดต่อ กฎหมาย จริยธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคมโดยทางคณะกรรมการจะสงวนสิทธิในการระงับการให้ใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม

กติกาการแข่งขัน

การแข่งขันครั้งนี้เป็นไปตามกติกาสากลหมากรุกไทย กฎและกติกาเล่นเฉพาะสนามการแข่งขัน ปตท เท่านั้น (local rule ) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการตัดสินของการแข่งขันครั้งนี้ และจะประกาศให้ทราบก่อนการแข่งขัน โดยถ้ามีปัญหาในการแข่งขัน จะมีการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการซึ่งการตัดสินคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระบบการแข่งขัน

 1. ใช้ระบบ Swiss System จำนวนรอบจะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน
 2. ถ้าคะแนนเท่ากัน จะดูคะแนนรอง (Tie Break ) ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน

รางวัลการแข่งขัน

Comments are closed.