ภาคกลาง: ปตท.สำนักงานใหญ่

 • 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • สอบถามเส้นทางโทร 02 5192727 ต่อ 101-106
 • จัดงานวันที่ 18-19 พ.ค.56 และ 30 – 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556

ภาคเหนือ: โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวโฮเทล แอนท์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

 • 24 ถนนนิมมานเหมินท์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
 • สอบถามเส้นทางโทร 053-220 100-9 Fax. 053-221-602
 • จัดงานวันที่ 1-2 มิย.56

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

 • 250-252 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • สอบถามเส้นทางโทร 043-320-320 Fax 043-225-013.
 • จัดงานวันที่ 6-7 กค.56

ภาคใต้: โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • 180 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • สอบถามเส้นทางโทร 077 273 081-5
 • จัดงานวันที่ 20-21 กค.56

Comments are closed.