ตารางกิจกรรมงานรอบชิงชนะเลิศ

agenda_day1 agenda_day2 agenda_day3

โปรแกรมการจัดงาน

Screen Shot 2013-04-07 at 6.23.24 PM
 • 1 มีนาคม 2556: แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมและเวปไซต์ (รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย ครั้งที่ 2)
  • สถานที่ :  สถานที่ ณ ลานอเนกประสงค์1 ปตท.สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
  • เวลา :  09.00-12.00 น.
 • แบ่งการแข่งขันตามภูมิภาค จะประกาศวันรับสมัคร สถานที่และวันแข่งขันต่อไป

งานแถลงข่าวมหกรรม “ปตท. รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทยปี 2556”

09.00 – 10.00 น.          ลงทะเบียนสื่อมวลชน และแขกผู้ร่วมงาน

10.00 – 10.05 น.          พิธีกร โดยคุณฤทธิกร การะเวก กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ

10.05 – 10.10 น.          ประมวลภาพ งานมหกรรม ปตท. รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทยปี 2555

10.10 –10.15 น.           การแสดงนาฎศิลป์โขนไทย ในชุดรามเกียรติ์ “ตำนานหมากรุกไทย”

10.15 – 10.20 น.          Teaser งาน “ปตท. รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทยปี 2556”

10.20 – 10.40 น.          เสวนา ปตท. และ การอนุรักษ์หมากรุกไทย”

พิธีกร กล่าวเรียนเชิญ

 • ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  • ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการร่วมสืบสานอนุรักษ์ “หมากรุกไทย”
 • นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา
  ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

  • ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการพัฒนาสังคม ในภาครัฐ
 • อาจารย์สุจริต บัวพิมพ์
  นักวัฒนธรรมอาวุโส คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงวัฒนธรรม

  • ในฐานะผู้สนับสนุน  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้านการละเล่นและกีฬาไทยพื้นบ้าน
 • น้องปาร์ค ด.ช. พุฒิพงศ์ คนฑา
  แชมป์หมากรุกไทยปี 2555 รุ่นอายุ 8 ขวบ

  • มุมมองในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่กับ “หมากรุกไทย”

10.40 – 10.50 น.          ผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. มอบของที่ระลึก / ถ่ายภาพร่วมกัน

10.50 – 11.00 น.          พิธีกร กล่าวขอบคุณสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ /เสร็จพิธี

11.00 – 12.00 น.          ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเทอเรส ชั้น 1 บริเวณลานเอนกประสงค์

ตารางการแข่งขัน

ตารางการแข่งขัน

สนามแข่งขัน ในระดับภูมิภาค

 • สนามแข่งภาคกลาง ปตท. สำนักงานใหญ่ จ.กรุงเทพฯ  วันที่ 18-19 พ.ค.56
 • สนามแข่งภาคเหนือ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวโฮเทล แอนท์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่  วันที่ 1-2 มิย.56
 • สนามแข่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืโรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น วันที่ 6-7 กค.56
 • สนามแข่งภาคใต้ โรงแรมสยามธานี จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 20-21 กค.56
 • สนามแข่งขัน ในระดับประเทศ ปตท. สำนักงานใหญ่ จ.กรุงเทพฯ  วันที่ 30 – 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556

แผนที่สถานที่จัดแข่ง Click

Comments are closed.