ที่มาโครงการรวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย

“หมากรุกไทย” เป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ คนไทยยุคก่อนนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายทั้งในบ้าน วัด รวมถึงในราชสำนัก และตามงานพิธีต่างๆ หมากรุกไทยจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการคิด การแก้ปัญหาอย่างมีกลยุทธ์ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นกีฬาที่สร้างทักษะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ สอนให้จินตนาการการเดินหมากล่วงหน้าของทั้งคู่ต่อสู้และตนเอง รวมทั้งการวางแผนล่วงหน้าและความรอบคอบผู้เล่นหมากรุกจึงเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ มีสมาธิ รู้จักการวางแผน คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทุกก้าวของการเดิน เบี้ย เม็ด ม้า เรือ ขุน และโคน ที่ผู้เดินหมากจะต้องนำทุกตัวเหล่านั้นมาผูกผสานกันให้ดี เพื่อป้องกันตัว “ขุน” ไม่ให้โดนกิน และในขณะเดียวกันก็จะต้องหาทางบุกโจมตีคู่ต่อสู้ด้วย การเดินหมากสอนให้คนเดินรอบคอบ หากเดินไม่ดี คิดแต่จะได้มากเกินไป โดยไม่รู้จักป้องกันตนเอง อาจเผลอโดนรุกจนแพ้กลางกระดานได้

“หมากรุกไทย” จึงมิใช่เป็นเพียงเกมกีฬาพื้นบ้านที่เล่นเพื่อความสนุกสนาน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เท่านั้น แต่หมากรุกไทยยังแฝงไปด้วยความลุ่มลึกในการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผน คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาซึ่งถือเป็นศักยภาพที่ยังคงมีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โครงการต่างๆ เพื่อสังคมมาอย่างยาวนาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาหมากรุกไทย อันเป็นมรดกที่ควรค่าแก่การดำรงไว้ รวมถึงควรเผยแพร่ให้คนไทยได้ภาคภูมิใจ และหันกลับมาให้ความสนใจที่จะศึกษาและฝึกฝนเล่นกีฬาหมากรุกไทยต่อไป ภายใต้โครงการมหกรรม “ปตท.รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย”

กลุ่มเป้าหมาย

  • กลุ่มคนที่ชื่นชอบกีฬาหมากรุกไทย
  • เยาวชน และประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นช่องทางให้กลุ่มคนที่ชื่นชอบในกีฬาหมากรุกไทย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
  • เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าของกีฬาหมากรุกไทย
  • เป็นการอนุรักษ์ และสืบสานให้หมากรุกไทยยังคงดำรงอยู่ต่อไป

Comments are closed.